Mindfulness van Nu


De adem is altijd bij je zolang je leeft. Waarom besteden we er dan zo weinig aandacht aan? Misschien omdat ademen zo automatisch gaat.

Toch is de adem een bron van informatie van hoe het met ons gaat. We ademen diep en langzaam als we gelukkig zijn, snel en oppervlakkig als we gespannen of gehaast zijn en de adem verdwijnt bijna als we ons bang voelen.Het loont om wat vaker stil te staan bij onze adem en weer letterlijk even op adem te komen.