Mindfulness van Nu

Mindfulness van Nu: het mooie gedicht van Thich Nhat Hahn over het ons zo bekende uitstelgedrag. Gedachten als: ''Straks kan ik uitrusten, dan heb ik vakantie'' of ''Als deze opdracht af is, wordt het rustiger. Dan heb ik meer tijd'' zijn ons allemaal wel bekend. Thich Nhat Hahn maakt er korte metten mee: Vrede “Vrede kan alleen in dit moment bestaan. Je kunt wel steeds zeggen: “Wacht tot ik dit af heb, daarna ben ik vrij om in vrede te leven”. Wat is “dit”? Een diploma, een baan, een huis, het betalen van een schuld? Als je zo denkt zal de vrede nooit komen. Er is altijd een ander “dit”, dat het huidige volgt. Als je niet in dit ogenblik in vrede leeft, zul je er nooit toe in staat zijn. Als je echt in vrede wilt zijn, moet je het nú zijn. Anders is er alleen maar “de hoop op ooit vrede”.” - Thich Nhat Hahn, De zon in je hart -

Eerstvolgende Mindfulness Cursus

In april start een nieuwe Mindfulness Cursus! Je kan je hiervoor aanmelden via rian@dewereldvannu.nl of via het aanmeldingsformulier bij ''Aanmelden''.